Koupit kodein online v České republice | codeine 60 mg k prodeji online v České republice

Koupit kodein online v České republice | codeine 60 mg k prodeji online v České republice

160

Koupit kodein online v České republice | codeine 60 mg k prodeji online v České republice

Category:

Description

Koupit kodein online v České republice | codeine 60 mg k prodeji online v České republice

60mg kodinek k pozdravu online:
1. Läkemedlets namn
KODINFOSFATTABLET BP 60 mg
2. Kvalitativ och kvantitativ sammansättning
Varje tablett innehåller 60 mg kodfosfat PhEur.

Jedna tableta obsahuje 3,60 mg laktosy BP.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Farmaceutická forma
Nepovlečené bílé tablety.

Bílé, kruhové, bikonvexní a neošetřené tablety jsou označeny “C” na jedné straně a “CS” identifikační písmena na zadní straně.

4. Klinické informace
4.1 Terapeutické indikace

1) Indikace jako analgetikum pro zmírnění mírné až středně těžké bolesti.

Kodein je u pacientů starších 12 let k léčbě středně akutní bolesti nepovažují za vystřídán dalšími analgetiky, jako je paracetamol nebo ibuprofen (jedna).

2) Symptomatická úleva od neproduktivního kašle a průjem.

4.2 Dávkování a způsob podání
Dlouhodobé užívání – Posouzení rizik by mělo pravidelně hodnotit lékař.

Kodein by měl být co nejdříve použit pro nejnižší efektivní dávku. Tato dávka může být podána až čtyřikrát denně v intervalech nejméně 6 hodin. Maximální denní dávka by neměla překročit 240 mg.

Doba trvání léčby by měla být omezena na 3 dny a pokud není dosaženo účinné úlevy od bolesti, měli by být pacienti / pečovatelé informováni, aby se poradili s lékařem.

dávkování

analgezie

Dospělí: 30 až 60 mg každé čtyři hodiny až do maximální dávky 240 mg denně.

Analgetický účinek se významně nezvyšuje zvýšením dávky na úroveň vyšší, než je doporučená výše.

Starší pacienti: Dávka by měla být snížena u starších pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.

Pediatrická populace:

Děti ve věku od 12 do 18 let:

Doporučený kód pro děti od 12 let a starší by měl být 30 až 60 mg každých 6 hodin, v případě potřeby maximálně 240 mg denně. Dávka je založena na tělesné hmotnosti (0,5-1 mg / kg).

Děti do 12 let:

Kodein by neměl být používán u dětí mladších 12 let z důvodu rizika opioidy toxicity kvůli variabilní a nepředvídatelné metabolismus Codine morfinu (viz bod 4.3 a 4.4).

Průjem

Dospělí a děti starší 12 let: 15-60 mg třikrát až čtyřikrát denně.

Starší pacienti: Dávka by měla být snížena u starších pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.

Děti do 12 let: Nedoporučuje se.

žně

Dospělí a děti nad 12 let: 15-30 mg 3 až 4krát denně.

Starší pacienti: Dávka by měla být snížena u starších pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin.

Pediatrická populace:

Děti ve věku od 12 do 18 let:

Kodein se nedoporučuje u dětí ve věku od 12 do 18 let s poruchou funkce dýchání pro symptomatickou léčbu kašle (viz bod 4.4).

Děti do 12 let:

Kodin je u dětí ve věku do 12 let kontraindikován pro symptomatickou léčbu kašle (viz bod 4.3).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Koupit kodein online v České republice | codeine 60 mg k prodeji online v České republice”

Your email address will not be published. Required fields are marked *